Uroczysta Msza za Ojczyznę i w intencji OSP Gminy Wilczyn

fot. E. G. Kubaccy