Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022 roku, w kościele pw. św. Urszuli w Wilczynie odbyła się uroczysta procesja z palmami. Po Mszy Świętej Komisja wyłoniła zwycięzców w konkursie „Na najpiękniejszą i największą palmę wielkanocną”.
Nagrodzeni:
• Oliwier i Karina Janiccy
• Gromada Zuchowa SP Wilczyn
• Nikola Ciesielska
• Filip Czarnecki
• Wiktoria Szczepańska
• Natalia Kłys
Największą piękną palmę – jak każdego roku – przynieśli druhowie OSP w Dębówcu.
Wszystkim, którzy wykonali wielkanocne palmy, serdecznie dziękujemy i gratulujemy