Dar na 100

Letnie miesiące 2019 roku obfitowały w przedsięwzięcia związane z postacią świętego Jana Pawła II.
Koła Radia Maryja i Żywego Różańca w każdą drugą środę miesiąca (przez cały rok) podczas Mszy
świętej przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II modli się w intencji Ojca Świętego, Biskupów,
Kapłanów oraz Ojczyzny.
Jan Paweł II to wielki Pielgrzym, więc Parafia ze szkolnym kołem Caritas, Stowarzyszeniem Rowerowy
Wilczyn, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury podjęła obiadem i deserem
rowerową pielgrzymkę Bydgoszcz –Jasna Góra oraz rowerową pielgrzymkę Chojnice – Jasna Góra.
W lipcu gościliśmy również pieszą pielgrzymkę Strzelno- Jasna Góra. W sali OSP pielgrzymi zostali
przyjęci uroczystym obiadem, a wieczorem odbył się piękny koncert. W Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II pielgrzymi spędzili noc, aby następnego ranka po śniadaniu i Mszy Świętej wyruszyć do Pani
Jasnogórskiej.
Ksiądz Prefekt w sierpniu zorganizował również dla parafian autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę
oraz do Niepokalanowa.


Licheń jest wyjątkowym miejscem, nierozerwalnie związanym z Janem Pawłem II. 29 maja 2019 roku
dzieci z klas III przyjechały, aby przed wizerunkiem Matki Bolesnej podziękować za dar Pierwszej
Komunii Świętej. Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę św. , w której uczestniczyli rodzice uczniów i pani
katechetka, a potem zwiedzaliśmy kaplicę Jana Pawła II i apartament papieski , w którym znajduje się
mnóstwo pamiątek związanych z wizytą Jana Pawła II w Licheniu w roku 1993.